İstiklal'daki En Uygun İstanbul Ticaret Üniversitesi Küçükya.

İstiklal'daki 0-1 özel yurt listelendi. (0 saniye)