İstanbul'daki En Pahalı Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa.