SÖZLEŞMELER

YURTLARFIYATLAR KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. Tanımlamalar

İşbu sözleşme metni dâhilinde;

a. BTALAB Bilişim Eğitim Yayıncılık Hizmetleri’ne bundan sonra kısaca “YURTLARFIYATLAR”;

b. www.yurtlarfiyatlar.com’a bundan sonra kısaca “Site”;

c. İnternet, mobil cihazlar, telefon veya diğer telemedya/telekomünikasyon aletleri aracılığıyla Site’yi ve/veya Site aracılığıyla başka web sitelerini vb. dijital ortamları kullanan şahsi ve/veya tüzel kullanıcıların her birine bundan sonra “Kullanıcı” veya “Üye”, tümüne bundan sonra “Kullanıcılar” veya “Üyeler”;

d. YURTLARFIYATLAR ve herhangi bir Kullanıcı’ya (Üye’ye) bundan sonra kısaca ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar”;

e. İşbu sözleşmeye (YURTLARFIYATLAR KULLANICI SÖZLEŞMESİ) bundan sonra kısaca “Sözleşme”;

f. YURTLARFIYATLAR ile karşılıklı olarak anlaşmak suretiyle; YURTLARFIYATLAR sistemine üye olmuş ve Site üzerinden kendi mekân ve fırsat ürünlerine vb. ait bilgileri yayımlamaya hak kazanmış tüm Üye İşyerlerinin her birine bundan sonra “İşletme”, hepsine bundan sonra “İşletmeler”;

g. Herhangi bir İşletme tarafından, Site ve/veya Site aracılığıyla ulaşılabilecek her türlü sair kanallar üzerinden sunulacak fırsat ve/veya fırsatlara rezervasyon yapan herhangi bir Kullanıcı’ya; ilgili tarih ve saatte İşletme tarafından sunulacak olan hizmete bundan sonra kısaca “Hizmetler”;

2. Geçerlilik Kapsamı

İşbu genel hükümler; YURTLARFIYATLAR aracılığıyla, Site, internet, mobil cihazlar, telefon veya diğer telemedya/telekomünikasyon araçları üzerinden İşletmelerce sunulan Hizmetler’in, Kullanıcılar (Üyeler) tarafından kullanımını düzenlemektedir.

Kullanıcı tarafından uygulanan her türlü ayrı, bütünleyici ve/veya çelişen hüküm ve/veya koşullar; YURTLARFIYATLAR’ın, bu koşullardan haberdar olarak, koşullara itiraz etmeden, hizmet sunması durumunda dahi  geçersiz olacaktır.

3. Sözleşmenin Onaylanması

Kullanıcı, kayıt formunu eksiksiz doldurularak veya sosyal medya ağları üyeliği (Facebook, Twitter, Pinterest ve benzerleri) aracılığıyla Site veya Site üzerinden erişilebilen web-sitelerini kapsayan siteler üzerinden YURTLARFIYATLAR sistemine Kullanıcı olarak kayıt olabilir. Her Kullanıcı, YURTLARFIYATLAR’ı ziyaret etmekle, kullanmakla veya kullanıcısı olmakla; yürürlükte bulunan tüm kanunlara, yönetmeliklere, sair mevzuata ve işbu Sözleşme’nin hükümlerine uyacağını açıkça kabul ve taahhüt etmiş olur.

4. Hizmetler

YURTLARFIYATLAR; Kullanıcılar’a, internet ortamında, mobil telefonlarda, akıllı TV ve/veya benzer platformlarda geliştirilen sistemler aracılığıyla, İşletmeler’in mekân ve/veya fırsat ürün detay sayfalarını inceleme, detaylarına bakma, rezervasyon yapma, yorum yapma imkânı ve buna ilişkin sair hizmetler sunar/sunacaktır. İşletme ve YURTLARFIYATLAR birbirinden bağımsız ve ayrı tüzel/gerçek kişilerdir. YURTLARFIYATLAR, Kullanıcı ile İşletme’yi bir araya getiren bir platform olup; YURTLARFIYATLAR hiçbir surette Hizmetler’in sağlayıcısı/sunucusu/ifa edicisi ve/veya İşletme’nin acentesi, bayii, vekili, temsilcisi vb. olarak addedilemez. YURTLARFIYATLAR’ın, Kullanıcılar’a verdiği Hizmet; Site aracılığı ile İşletmeler tarafından sunulan Hizmetler'e, Kullanıcılar tarafından rezervasyon yapılması ile sınırlıdır. Kullanıcı, Site aracılığı ile İşletme tarafından ilan ve teklif edilen Hizmet için yine Site'de ilan edilen koşul ve şartları ile sınırlı olarak İşletme'ye rezervasyon yaptığını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın rezervasyon yapmış olduğu Hizmet'in ilan edilen ve/veya sunulan koşul ve şartlarında değişiklik talepleri kabul edilemez. Kullanıcı, YURTLARFIYATLAR aracılığı ile aldığı rezervasyon kodunu, aynı ve/veya farklı İşletmeler’in veya üçüncü kişilerin düzenlediği başka kampanyalar, ürün ve/veya Hizmetler için kullanamaz ve/veya birleştiremez. Hizmet'in kullanımı için; Site’den, Kullanıcı’nın telefon numarası’na gönderilecek olan rezervasyon kodunun geçerli olacağı tarih ve süreler Site'de rezervasyon koşul ve şartları ile birlikte ilan edilecek olup; bu süre içerisinde kullanılmayan rezervasyon kodu ve/veya kodları geçerliliğini yitirecektir. Kullanıcı, süresi içerisinde kullanmadığı rezervasyon kodu ve/veya kodları ile ilgili herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı’ya, Hizmet’i sağlamakla tek sorumlu ve mükellef İşletme’dir. YURTLARFIYATLAR yalnızca Kullanıcı'ya ve İşletme'ye aracılık eden bir platform olup; Kullanıcı ile İşletme’nin tarafı olduğu temel Hizmet veya ürün rezervasyon ilişkisinin tarafı değildir. Fırsat kodlarının geçerli olması için sağlayıcı işletmeden onay alınmalıdır. Hizmetler’in sağlayıcısı tarafından sağlanacak/sunulacak/ifa edilecek Hizmet’lerde YURTLARFIYATLAR hiçbir sorumluluk kabul etmez. YURTLARFIYATLAR; Site üzerinden ilan etmek suretiyle yürürlüğe girmek üzere, Kullanıcı’ya sunduğu fırsatlarda kendi inisiyatifine bağlı olarak herhangi bir zamanda sebep göstermeksizin değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar. Kullanıcı'nın, YURTLARFIYATLAR’ın bu değişiklikleri yaptıktan sonra Site'yi kullanmaya devam etmesi ve/veya Site aracılığı ile İşletme tarafından ilan edilen ve sunulan fırsat ve/veya Hizmet’lere rezervasyon yapması; bu koşullardaki değişiklikleri kabul etmiş olduğu anlamına gelir. YURTLARFIYATLAR, Kullanıcı’ya Site'nin kesintisiz ve/veya hatasız olacağının garantisini vermez. YURTLARFIYATLAR, Kullanıcı’nın Site'yi ve/veya Site’de bulunan linkler aracılığıyla ulaşacağı web sitelerini kullanırken ve/veya bağlantı yaparken herhangi bir hata almayacağını garanti etmez. YURTLARFIYATLAR, Kullanıcı'nın ve/veya İşletme’nin Site'ye yüklediği dosyalarda virüs ya da kirletici ve/veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti edemez. YURTLARFIYATLAR, Site'nin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dâhil her türlü başka aleni ve/veya zımni garantiyi reddeder. Bununla birlikte YURTLARFIYATLAR, Site sisteminde doğrudan, dolaylı veya aralıklarla meydana gelebilecek zararların hiçbirinden, sonuç olarak sistemde doğabilecek hiçbir zarar ve/veya zararlardan sorunlu tutulamaz. YURTLARFIYATLAR; Site’de, YURTLARFIYATLAR’ın kendi kontrolünde olmayan üçüncü şahıs işletmelere ait başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilme imkânı sağlayabilir. Site üzerinde bu ve/veya benzeri linkler ile ilgili Kullanıcı açısından doğacak her türlü problem ve/veya problemlerden, YURTLARFIYATLAR hiçbir surette sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı yukarıda bahsi geçen ilgili link ve/veya linkleri tıklayarak bu şartları kabul etmiş olduğunu açıkça beyan eder. Bununla birlikte böyle durumlarda; YURTLARFIYATLAR, daha iyi Hizmet verebilmesi adına Kullanıcılar’dan hata oluşturan link ile ilgili geri dönüş yapmasını talep etmektedir. YURTLARFIYATLAR; Site ve/veya Site üzerinden ulaşılacak üçüncü şahıs web siteleri üzerinden sunulan herhangi bir Hizmet için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı'nın Site'yi ve/veya YURTLARFIYATLAR hizmetini kullanmasıyla ilgili fiil, ihmal ve davranışları için hiçbir sorumluluk kabul etmez. YURTLARFIYATLAR, İşletmeler’in Site'yle bağlantılı veya Site'ye atıfta bulunan ürünleri, Hizmetler’i, fiil veya ihmalleri nedeniyle de sorumlu tutulamaz. YURTLARFIYATLAR, Site'nin ve/veya Site’de sunulan Hizmetlerin kullanılmasından doğabilecek sonuçlar konusunda Kullanıcı’ya hiçbir garanti vermez. Kullanıcı, Site'yi kullanmakla, Site hakkında veya Site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde; bu ihtilâfın, kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini ve İstanbul Merkez mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını kabul etmektedir.

5. Kullanıcı Sistemi

Kullanıcı, kendine ait telefon numarası ile şifreye sahip olur. Telefon numarası ve şifre her Kullanıcı’ya özeldir ve aynı telefon numarası ile farklı bir Kullanıcı kaydı yapılamaz. Şifre sadece ilgili Kullanıcı’nın bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı, şifresini unuttuğu takdirde YURTLARFIYATLAR, talep üzerine Kullanıcı’nın YURTLARFIYATLAR sisteminde kayıtlı telefon numarası’na yeni şifresini gönderecektir. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla Kullanıcı’nın kendi sorumluluğundadır ve YURTLARFIYATLAR şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumluluk kabul etmez.

6. Kullanıcı Yükümlülükleri

Kullanıcı, en az on sekiz (18) yaş veya üzerinde olduğunu ve Sözleşme’de bulunan şartları, kuralları, yükümlülükleri, ifade, beyan ve taahhütleri tam olarak anlamaya ve kabul etmeye ehil olduğunu beyan ve tekeffül etmektedir. Kullanıcı’nın, Site aracılığı ile İşletmeler ve/veya üçüncü şahıslar tarafından ilan ve teklif edilen Hizmetler ile ilgili işlem yapabilmesi için Site'ye üye olması gerekmektedir. Kullanıcı, Kullanıcı kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde YURTLARFIYATLAR’ın tek Taraf’lı olarak Kullanıcı’nın üyeliğini sona erdirebileceğini kabul eder. Kullanıcı, bu Site'yi sadece kişisel kullanımı için ziyaret etme, görüntüleme ve bu Site'nin sayfalarını sadece kişisel kullanımı için kopyalama hakkına ve yetkisine sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, YURTLARFIYATLAR’a üyelikleri ve üyelik sonrasında YURTLARFIYATLAR ile paylaştıkları ad, soyad, telefon numarası, Kullanıcı rezervasyon bilgilerine ait istatistiki bilgiler ve bunlarla birlikte mail adresi, adres bilgileri, Site üzerinde gezinme bilgileri, demografik bilgileri vb.), Site veya kullanılan benzeri mobil mecra üzerindeki tüm davranışları ve benzeri kişisel verilerin YURTLARFIYATLAR ve iş ortakları tarafından kaydedilmesi, işlenmesi ve listelenmesinde ve anonimleştirilerek analizlerde üçüncü kişilerle Hizmet’in daha iyi sağlanması ve/veya çeşitli uygulamaların veya programların YURTLARFIYATLAR üzerinde çalıştırılabilmesi için anonim şekilde kullanılmasına açık rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler. Kullanıcı, YURTLARFIYATLAR tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe, bu Site'de yayımlanan bilgi ve içeriği, fırsatları izlemek, tanıtıcı bilgileri almak ve/veya başka kişisel kullanım amaçları dışında herhangi bir amaçla kopyalamayacağını, yüklemeyeceğini, yayımlamayacağını, değiştirmeyeceğini veya başka bir şekilde dağıtmayacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, YURTLARFIYATLAR tarafından kendisine bu konuda özel ve yazılı olarak yetki verilmedikçe, Site'ye derin bağlanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Bu Site'nin içeriği ve yazılımı, YURTLARFIYATLAR'a aittir ve telif hakkı korunmaktadır. Kullanıcı’nın, Site’yi başka bir web sitesine bağlamak ve/veya Site’ye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, Site’yi kullanmasından dolayı üçüncü şahısların maruz kalabileceği zararı, ileri sürebileceği talepleri, Kullanıcı bizzat üçüncü şahıslara, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına bu zararları tazmin edeceğini ve onların bu zararlarını gidereceğini de kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı, bu kullanım koşulları ile kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerini ihlâl ettiği takdirde, yurtlarfiyatlar.com tarafından üyeliğinin iptal edilerek Site'yi kullanımına son verilebileceğini, gelecekte Site'yi kullanmasına engel olunabileceğini ve/veya aleyhine hukuki dava veya takip yoluna gidebileceğini kabul eder. Kullanıcı’nın erişim bilgilerini yetkisiz erişimden ve/veya üçüncü şahısların erişiminden koruması gerekmektedir.  Her hesap Kullanıcı ile sınırlı olup, devrolunamaz. Her türlü gerçek veya tüzel kişi ya da bireysel topluluk, yalnızca tek bir Kullanıcı hesabı işletebilir.  Kullanıcı’nın kayıt yaparken doğru ve eksiksiz bilgi girmesi ve Sözleşme süresince bu bilgilerini güncellemesi gerekmektedir. Kullanıcı, Site’de bulunan verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından dolayı meydana gelebilecek zararlardan dolayı YURTLARFIYATLAR'ın hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul eder. Kullanıcı, paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından ve/veya yayımlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan YURTLARFIYATLAR’ın sorumlu olmayacağını kabul eder. YURTLARFIYATLAR, kendi inisiyatifine bağlı olarak, zaman zaman işbu şartlarda değişiklik yapabilir, tadil edebilir veya güncelleyebilir. Sözleşme ile ilgili son güncelleme tarihi Sözleşme’nin ilk sayfasında yer alacaktır. Kullanıcı, şartları kontrol etmekle ve şartlara uygunluğunu sağlamaya devam etmekle yükümlüdür. Kullanıcı, Site kullanmakla söz konusu değişiklik veya güncellemeleri kabul ettiğini ve değişikliklere bağlı olduğunu bildirir ve değişiklerden doğacak sorunlarla alakalı YURTLARFIYATLAR’ı sorumlu tutamaz. YURTLARFIYATLAR, Kullanıcılar’ına mümkün olan en iyi ve en güncel bilgiyi sağlamak amacıyla Site’yi geliştirebilme ve Site içeriği, ürünler ve/veya Hizmetler ile ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Kullanıcı, YURTLARFIYATLAR’ın sunduğu Hizmetler’in formunda ve yapısında değişiklik olabileceğini beyan ve kabul eder. Bu nedenle; YURTLARFIYATLAR, bildirim yapmaksızın herhangi bir zamanda, tüm ürün ve/veya Hizmetleri askıya alma, iptal etme ve/veya durdurma hakkında sahiptir. Kullanıcı, Hizmeti’in kullanımı için verilen rezervasyon kodunun ve/veya Site kullanımı için kendisine verilen şifrenin çalınması veya üçüncü kişilerce kullanılması halinde YURTLARFIYATLAR'ın ya da İşletme’nin sorumlu olmayacağını kabul eder. Kullanıcı, kendi hesabında yapılacak her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. Kullanıcı, Site üzerinden yayımlanan ürüne ve/veya Hizmetler’e yaptığı rezervasyon hakkından 12 saat öncesine kadar geri çekilebilir. Kullanıcı geri çekilme işlemini, kendisine ait üye sayfasına şifresi ve telefon numarası ile giriş yaparak yapabilir. Kullanıcı, rezervasyon yaptığı ve yukarıda Kullanıcı’ya tanına süre içerisinde rezervasyonunu geri çekmeyip, Hizmet’e ait tarih ve saatte Hizmet’i kullanmaması halinde, YURTLARFIYATLAR ilgili Kullanıcı hesabını dondurma ve/veya üyeliğini iptal etme hakkını kendinde saklı tutar. Böyle bir durumda Kullanıcı, kazanmış olduğu haklarının (para puan vb.) geçersiz olduğunu ve bundan dolayı YURTLARFIYATLAR’dan hiçbir hak talep etmeyeceğini kabul ettiğini açıkça beyan eder.

YURTLARFIYATLAR tarafından verilen Hizmetler’in ve yazılımların telif hakkı YURTLARFIYATLAR'a aittir. Kullanıcı, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltamaz ve/veya dağıtamaz. Böyle bir durum tespit edildiği takdirde hakkında her türlü hukuki işlem yapılacağını kabul eder. Kullanıcı, YURTLARFIYATLAR tarafından sağlanan Hizmetler’de bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle YURTLARFIYATLAR'ın sorumlu olmayacağını kabul eder. Kullanıcı, YURTLARFIYATLAR Site ve/veya sisteminin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış İşletme’ye iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan YURTLARFIYATLAR'ın sorumlu olmayacağını beyan eder. Kullanıcı, YURTLARFIYATLAR' da sunulan Hizmetler’e YURTLARFIYATLAR tarafından belirlenen format dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda YURTLARFIYATLAR'ın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı taahhüt eder. Kullanıcı, diğer Kullanıcılar’ı taciz ve tehdit etmemeyi ve/veya diğer Kullanıcılar’ın YURTLARFIYATLAR sistemi kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı, bununla birlikte her türlü tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve/veya uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, üçüncü kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte ad, soyad ve/veya fotoğraf kullanmamayı; mesaj ve/veya yorum göndermemeyi taahhüt eder. Kullanıcılar tarafından Site’de paylaşılan ad, soyad, fotoğraf, mesaj ve yorumların tüm işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 03.03.2004 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların YURTLARFIYATLAR’a devredildiğini kabul eder. Kullanıcı, YURTLARFIYATLAR aracılığı ile İşletme tarafından sunulan, ifa edilecek ve sağlanacak Hizmetler’den yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (Kullanıcıya ait telefon numarası, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve izinsiz kullanılmasıyla ilgili hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder. Kullanıcı’nın sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla YURTLARFIYATLAR'ın doğrudan ve/veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Kullanıcı, YURTLARFIYATLAR sistemi veya ona bağlı olarak geliştirilen her türlü mobil ve web tabanlı sistem ve/veya uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer Kullanıcılar’ın haklarını ihlal eder ve/veya zarar verir nitelikte hiçbir davranışta bulunmayacağını beyan eder. Söz konusu kötüye kullanımın tespiti halinde YURTLARFIYATLAR’ın veya zarar gören ilgili Kullanıcı’nın uğrayacağı tüm zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu ve YURTLARFIYATLAR’ın bu Kullanıcı’nın ilgili hizmetteki hesabını ya da hesabının Kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve benzeri kısımlarını kapatma, limitleme ve/veya YURTLARFIYATLAR üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu kabul eder. Kullanıcı, Site üzerinden ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade ve/veya YURTLARFIYATLAR ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve İşletme ile Kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere YURTLARFIYATLAR'ın bu dosyalardan ve/veya bilgilerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul eder. Bununla birlikte Kullanıcı, YURTLARFIYATLAR’ın bu görüş ve düşünce ve/veya dosyaları yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve düşünce ve/veya dosyaları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu kabul eder. Kullanıcı, kişi veya İşletme’lerin isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, uygun olmayan ve/veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı taahhüt eder. Kullanıcı, bununla birlikte reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı taahhüt etmiş olur. Kullanıcı; Site kullanması sonucu YURTLARFIYATLAR’ın elde etmiş olduğu her türlü kayıt ve/veya malzemelerin tamamen kendi (Kullanıcı) rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, YURTLARFIYATLAR sisteminin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı YURTLARFIYATLAR'dan tazminat talep etmemeyi beyan eder. Kullanıcı; YURTLARFIYATLAR'ın, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı, kurallara aykırı davrandığı takdirde YURTLARFIYATLAR'ın gerekli müdahalelerde bulunma ve Kullanıcı’nın Site üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu kabul eder. Kullanıcı, yukarıda bahsedilen bu gibi durumlardan dolayı YURTLARFIYATLAR’tan hiçbir surette hak talep edemez. Kullanıcı, YURTLARFIYATLAR’ın ve/veya Site üzerinde ki üçüncü şahıs gerçek ve/veya tüzel kişilerin (İşletme vb.) sistemde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullandığını, çerezlerin bir web sitesinin Kullanıcı’nın bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu ve çerezlerin, Kullanıcılar’ın YURTLARFIYATLAR’da gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde Siteye erişen Kullanıcılar’ın ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu beyan, taahhüt ve kabul eder.

7. YurtlarFiyatlar.com'a Tanınan Yetkiler

YURTLARFIYATLAR, kendi sistemini ticari amaçla kullanabilir. YURTLARFIYATLAR herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir ve/veya tamamen durdurabilir. YURTLARFIYATLAR sebep göstermeksizin, güvenlik şüphesi doğuran Kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcı’ların Site üzerinden rezervasyon yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir, tamamen durdurabilir ve/veya üyeliklerini iptal edebilir ve bu durumda doğacak her türlü Kullanıcı sorunları vb. durumlarından YURTLARFIYATLAR hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Bu durumda Kullanıcı’nın Site aracılığı ile elde etmiş olduğu tüm haklar da iptal edilmiş sayılacaktır. Kullanıcı, bu şekilde iptal edilen haklarına ilişkin YURTLARFIYATLAR’dan herhangi bir tazminat ya da geri ödeme talep etme hakkı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. YURTLARFIYATLAR; Kullanıcılar’ın bilgilerini (adı, soyadı, mail adresi, adres bilgileri, cep telefonu numarası, Kullanıcı rezervasyonlarına ait istatistiki bilgileri, şifreleri, Site üzerinde gezinme bilgileri, demografik bilgileri vb.), Kullanıcı’nın sisteme sosyal medya ağları üzerinden üye olması durumunda ilgili sosyal medya hesabına ait ayarlar ve talimatlar doğrultusunda Kullanıcı bilgilerini, kendi güvenliği ve/veya yükümlülüğünü ifa etmesi ve/veya bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bununla birlikte YURTLARFIYATLAR, Kullanıcı’ya ait lokasyon, bilgisayar işletim sistemi, bilgisayar IP adresi, Site’ye bağlanma zamanı, internet tarayıcısı, dil tercihi, Site üzerindeki aktivitesi gibi bilgilerini yine kendi güvenliği ve/veya yükümlülüğünü ifa etmesi ve/veya bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Kullanıcı, bu bilgilerin YURTLARFIYATLAR tarafından anılan amaçlarla kullanımını kabul ettiğini açıkça beyan eder. YURTLARFIYATLAR bunları bir veritabanını tasnif ve muhafaza edebilir. YURTLARFIYATLAR, Kullanıcı’nın Site'de, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açıkça yazılı izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan, yasadışı yollarla kopyalaması, çoğaltması ve/veya iletmesi durumunda; Kullanıcı'nın hak ve imtiyazlarını hiçbir sebep göstermeksizin sona erdirebilecektir. Kullanıcı, Site’ye yorumlar, görüntüler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koymak istediği takdirde; Site'ye yüklediği içeriğin tümünün üçüncü şahısların telif haklarına ve/veya başka haklarına tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdır. Kullanıcı tarafından, diğer Kullanıcılar’dan herhangi birinin ve/veya birkaçının yasadışı hak tecavüzüne veya hak ihlâlinine maruz kaldığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin YURTLARFIYATLAR’a bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla ve/veya ilgili Kullanıcı hakkındaki şikâyetini YURTLARFIYATLAR’a iletmesi durumunda; ihlâlde bulunan Kullanıcı'nın, YURTLARFIYATLAR tarafından Site’ye erişim ve/veya Site’yi kullanım hakları iptal edilecek olup, hak ihlali yapan Kullanıcı bu bağlamda gerek YURTLARFIYATLAR’ın gerek hak ihlali yapılan Kullanıcı’nın ve/veya İşletme’nin maddi ve/veya manevi zararını karşılamakla tek mükellef olduğunu kabul eder. Kullanıcı ile İşletme arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla Kullanıcı’ların belirlemiş oldukları YURTLARFIYATLAR sisteminde kayıtlı ad, soyad ve telefon numarası ile Kullanıcı’nın rezervasyon yaptığı tarihi ve saati içeren bilgilerin tamamını, YURTLARFIYATLAR, Kullanıcı’nın rezervasyon yaptığı İşletmeler ile paylaşır. Bu bilgi iletişiminden kaynaklı Kullanıcı ile İşletme arasında çıkabilecek her türlü problem ve oluşabilecek her türlü zarardan YURTLARFIYATLAR hiçbir sorumluluk kabul etmez. YURTLARFIYATLAR, sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. YURTLARFIYATLAR, söz konusu bilgilerle Kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler YURTLARFIYATLAR Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez. YURTLARFIYATLAR, Hizmetlerini, güvenli ve hatasız olarak sunulması, Hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması ve Hizmetin kalitesi için gerekli özeni gösterecektir. Ancak bununla birlikte YURTLARFIYATLAR, Site’nin güvenli, hatasız sunulması ve/veya kaliteli bir Site bağlantısı vb. hizmetleri adına Kullanıcı’ya hiçbir garanti vermez. Kullanıcı, üye olarak, Site’yi kullanmayı devam ederek ve/veya Site’de gezinerek YURTLARFIYATLAR’ın bu beyanını kabul ettiğini açıkça beyan eder. YURTLARFIYATLAR, Kullanıcılar’ın sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve/veya silme işlemlerinden dolayı YURTLARFIYATLAR hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. YURTLARFIYATLAR, kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. YURTLARFIYATLAR, Kullanıcılar’ının yayımlanmak üzere kendi iradesiyle Site’ye yüklediği her türlü yorum, bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. verileri yazılı ve görsel mecrada yayımlama, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya YURTLARFIYATLAR sistemi içinde YURTLARFIYATLAR tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma veya gerekli gördüğü takdirde Site’den kaldırma haklarına tam yetkilidir. Yayımlanan bu bilgilerin başka Kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayımlanması durumlarının her biri ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde Kullanıcı, YURTLARFIYATLAR'dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir. YURTLARFIYATLAR, Kullanıcı’yı YURTLARFIYATLAR’da kayıtlı adreslerinin bulunduğu bölgelerdeki ve sair şekilde yararlanabilecekleri fırsatlar ile YURTLARFIYATLAR sistemi kapsamındaki yeni Hizmet veya projelerden telefon numarası’na sms gönderimi ve/veya e-posta yolu ile haberdar edebilecektir.  Ayrıca YURTLARFIYATLAR, Kullanıcılar’ına sosyal medya kanalları dâhil olmak üzere Kullanıcılar’ın YURTLARFIYATLAR sistemi ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilecek ve çeşitli fırsat, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilecektir. YURTLARFIYATLAR sisteminde rezervasyon için sunulan fırsat ve ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü YURTLARFIYATLAR sistemindeki üye İşletme’lere aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde YURTLARFIYATLAR hiçbir sorumluluk kabul etmeme hakkı kendinde saklı olmak üzere tamamen kendi inisiyatifinde Kullanıcı ile İşletme arasındaki iletişimi sağlamak ve hatayı düzeltmek için aracı görevi üstlenebilir. YURTLARFIYATLAR sisteminde rezervasyon için sunulan fırsat ve ürünlerin içeriğine dair doğru açıklama yapılmasına dair YURTLARFIYATLAR gerekli özeni gösterecektir ancak üye İşletmeler’in rezervasyon içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan YURTLARFIYATLAR sorumlu tutulamaz. YURTLARFIYATLAR, Kullanıcı’nın YURTLARFIYATLAR sistemi dışındaki  web sitelerine ve/veya sosyal medya ağlarına geçişini sağlayabilir. Bu takdirde Kullanıcı, geçiş yapacağı web sitelerinin ve/veya sosyal medya ağlarının içeriğinden YURTLARFIYATLAR'ın sorumlu olmadığını peşinen kabul eder. YURTLARFIYATLAR, Kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetlerini zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda Kullanıcı’nın Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır. Kullanıcı, Site’de yayımlanan ve anlaşmalı İşletmeler’ce sunulan fırsatlara başarılı bir şekilde rezervasyonu gerçekleştirdiği takdirde; YURTLARFIYATLAR, Kullanıcı’ya fırsat detay sayfasında belirttiği oran veya miktarca hediye para puan verebilir. Kullanıcı, yapacağı rezervasyona ait herhangi bir para puan kazanma durumunun olup olmadığını, eğer varsa kazanacağı para puan miktarı ve/veya oranının ne olduğunu fırsat detay sayfasından görebilecektir. İlgili fırsat detay sayfalarında para puan kazanma durumuna ait bir açıklama olmadığı takdirde, Kullanıcı bu fırsat ve/veya ürün için Site üzerinden rezervasyon yaptığı takdirde herhangi bir para puan kazanmayacağını kabul ettiğini beyan eder. YURTLARFIYATLAR, herhangi bir zamanda sebep göstermeksizin Site’de sunulan fırsat ve/veya ürünler için rezervasyon karşılığında sunduğu para puan kazanma durumunu askıya alabilir, durdurabilir ve/veya iptal edebilir. Bu durumda doğabilecek problemler için hiçbir sorumluluk kabul etmez. YURTLARFIYATLAR, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla Kullanıcı’nın aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. YURTLARFIYATLAR, İşletmeler’in sağladığı içerikten sorumlu değildir.

8. Kanuni Zorunluluklar

İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler YURTLARFIYATLAR sorumluluğu dışındadır ve aynen Sözleşme’ye yansıtılır.

9. Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü

YURTLARFIYATLAR sisteminde kayıtlı Kullanıcı bilgilerini (adı, soyadı, mail adresi, adres bilgileri, cep telefonu numarası, Kullanıcı rezervasyonlarına ait istatistiki bilgileri, şifreleri, Site üzerinde gezinme bilgileri, demografik bilgileri, lokasyon, bilgisayar işletim sistemi, bilgisayar IP adresi, Site’ye bağlanma zamanı, internet tarayıcısı, dil tercihi, yorum/değerlendirmeleri vb.) YURTLARFIYATLAR Gizlilik Politikası’na tabi olacak şekilde en az üç (3) ay boyunca saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta YURTLARFIYATLAR sisteminde saklanan veriler ile Kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

10. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

yurtlarfiyatlar.com olarak, “Veri Sorumlusu” sıfatımızla, kişisel verilerinizin güvenliğine ve hukuka uygun şekilde işlenmesine azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, kullanıcılarımızın, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin ve diğer verisini işlediğimiz üçüncü kişilerin verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’ na uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Kişisel verilerin korunması, anayasal bir hak olup, Kuruluşumuzun öncelikleri kapsamında yer almaktadır. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

I. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının Amacı

Bugüne kadar yurtlarfiyatlar.com olarak verdiğimiz hizmetlerin hassasiyeti gereğince sitemize başvuran şahıslardan gelen veriler gizli tutulmuş ve konaklama hizmeti veren işletmeler dışında hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması temel politikamızdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de yurtlarfiyatlar.com, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bu ilke doğrultusunda hizmet vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da yurtlarfiyatlar.com olarak taahhüt etmekteyiz. Kişisel verilerinizi, web sitesi ve/veya mobil uygulamalar üzerinden üye olanın kimlik bilgilerini teyit etmek; iletişim için gerekli bilgileri kaydetmek; bilgilerinizi konaklama hizmeti veren müşterilerimize iletmek, kullanıcılarımızla iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek; kullanıcılarımızın memnuniyetini artırmak, kullanıcılarımızı tanıyabilmek, amacımızla ilintili çeşitli reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek; çözüm ortaklarımız tarafından kullanıcılarımıza öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili kullanıcılarımızı ve müşterilerimizi bilgilendirebilmek.

II. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının Kapsamı ve Değiştirilmesi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Sizlerden rızanızla elde edilmiş veriler, sunacağımız hizmetten faydalanmanız, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. yurtlarfiyatlar.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, hizmet verdiğimiz şahıslardan, çalışanlarımızdan ve bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerden elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. yurtlarfiyatlar.com, politikamızı ve yönetmeliğimizi kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile değiştirme hakkına sahiptir.

III. Kişisel Verilerin İşlenmesi İle İlgili Temel Kurallar

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: yurtlarfiyatlar.com, topladığı verilerin hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir.

Doğru ve gerektiğinde güncel olma: yurtlarfiyatlar.com, kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir.

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: yurtlarfiyatlar.com, ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: yurtlarfiyatlar.com, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: yurtlarfiyatlar.com, sözleşmelerden kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, asgari ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Bunları Kişisel Verileri Silme Yönergesi’ne göre siler veya yok eder.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi her zaman veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili; • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verilerin silinmesi

Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

Doğruluk ve Veri Güncelliği

yurtlarfiyatlar.com bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyan ettiği şekilde işlenir. yurtlarfiyatlar.com, kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi yurtlarfiyatlar.com tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır.

Gizlilik ve Veri Güvenliği

Kişisel veriler gizlidir ve yurtlarfiyatlar.com da bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. yurtlarfiyatlar.com tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve kullanıcılarımız ve müşterilerimizin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.

IV. Veri İşleme Amaçları

yurtlarfiyatlar.com’un kişisel verileri toplaması ve işlemesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir.

V. Müşteri, Muhtemel Müşteri ve İş ve Çözüm Ortakları Verisi

Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi:

Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir.

İş ve Çözüm Ortakları Verileri:

yurtlarfiyatlar.com, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflar mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.

Reklam amaçlı veri işleme

E-Ticaretin Düzenlenmesi Hk. Kanun’un ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hk. Yönetmeliğe uygun olarak ancak önceden onay alınan kişilere reklam amaçlı elektronik ileti gönderilebilir. Reklamın gönderileceği kişinin onayının açık bir şekilde mevcudiyeti şarttır. Buna karşın hizmetin sağlanabilmesi, süresi biten üyelikleri hatırlatmak amacıyla müşterilerimize ulaşılabilmektedir.

Yine aynı mevzuat uyarınca belirlenen “onay”ın detaylarına da yurtlarfiyatlar.com riayet etmektedir. Alınacak onay, şirketimizin ürün ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği tüm ticari elektronik iletileri kapsamaktadır. Bu onay, yazılı olarak fiziki ortamda veya her türlü elektronik iletişim aracıyla alınabilir. Önemli olan, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresinin bulunmasıdır. Şirketin hukuki yükümlülüğü veya kanunda açıkça öngörülmesi sebebiyle yapılan veri işlemleri: Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır.

Şirketin veri işlemesi

Şirketin sunduğu hizmet ve meşru amaçları doğrultusunda kişisel veriler işlenebilir. Ancak veriler hiçbir şekilde hukuka aykırı hizmetler için kullanılamaz.

Otomatik sistemlerle işlenen veriler

Otomatik sistemler aracılığı ile işlenen veriler konusunda yurtlarfiyatlar.com, Kanuna uygun davranır. Kişilerin açık rızası olmaksızın bu verilerden elde edilen bilgiler kişi aleyhine kullanılamaz. Ancak yurtlarfiyatlar.com, kendi sistemindeki verileri kullanarak işlem yapacağı kişilerle ilgili kararlar alabilir.

Kullanıcı bilgileri ve internet

yurtlarfiyatlar.com’a ait web siteleri ve diğer sistemlerde veya uygulamalarda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması durumunda ilgili kişiler gizlilik bildirimi ile ve gerekirse çerezler hakkında bilgilendirilir. Kişiler, web sayfalarındaki uygulamalarımız konusunda bilgilendirilir. Kişisel veriler, hukuka uygun olarak işlenecektir.

Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi

Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

11. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

12. Yürürlük

İşbu Sözleşme Taraflar arasında Kullanıcının, Kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

13. Fesih

Taraflar, işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir.

Sözleşme (YURTLARFIYATLAR KULLANICI SÖZLEŞMESİ), Kullanıcı tarafından okunarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

YURTLARFIYATLAR GİZLİLİK POLİTİKASI SÖZLEŞMESİ

Geçerlilik Kapsamı İşbu Gizlilik Politikası Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır); her türlü şahsi ve/veya tüzel kullanıcı (bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır) bilgilerinin ve www.yurtlarfiyatlar.com (bundan sonra “Site” olarak anılacaktır) üzerinden belirtilmiş/paylaşılmış tüm bilgilerin, BTALAB Bilişim Eğitim Yayıncılık Hizmetleri (bundan sonra “YURTLARFIYATLAR” olarak anılacaktır) tarafından ne şekilde toplanacağı, kullanılacağı ve kimler ile paylaşılacağına ilişkin sözleşme’dir.

Kullanıcı Kişisel İletişim Bilgileri Site üyeliği için; Kullanıcı’nın adı, soyadı, telefon numarası, e-posta adresi (zorunlu değildir), ev ve/veya bulunduğu fiziksel adresi (zorunlu değildir.) vb. diğer bilgileri gerekli olacaktır. Kullanıcı, Site’ye üye olmadan YURTLARFIYATLAR’ın rezervasyon hizmetinden yararlanamaz. Kullanıcı, Site’de bulunan fırsat ürün ve/veya mekân detay sayfalarından ilgili ürüne ve/veya mekâna rezervasyon yapma isteğinde bulunması durumunda; ilgili sayfada Kullanıcı’dan istenen bilgileri dijital ortamda doldurmak ve rezervasyonu tamamlamak suretiyle Site’ye üye olmuş olur. YURTLARFIYATLAR, Kullanıcı’nın kişisel bilgilerini (adı, soyadı, telefon numarası, e-posta adresi vb.) ve rezervasyon yaptığı fırsat ürüne ve/veya mekâna ait rezervasyon detay bilgisini [(mekân rezervasyonu için; Kullanıcı adı-soyadı, Kullanıcı’nın rezervasyonda belirttiği kişi sayısı, Kullanıcı rezervasyon tarihi-saati, Kullanıcı cep telefonu numarası), (fırsat ürün rezervasyonu için; Kullanıcı adı-soyadı, Kullanıcı’nın rezervasyon yaptığı ürün, Kullanıcı’nın rezervasyon yaptığı ürün adedi, Kullanıcı cep telefonu numarası, ilgili rezervasyona ait Rezervasyon Kodu)], Kullanıcı’nın rezervasyon yaptığı işletme ile paylaşacaktır. YURTLARFIYATLAR, bu bilgileri aynı zamanda akıllı algoritmaları çalıştırmak, Site’nin fonksiyonelliğini geliştirmek, Site kullanım kalitesini arttırmak, Kullanıcı geçmişini kişiselleştirmek, Kullanıcı ile iletişim kurmak, istatistiki gereksinimler ve/veya hukuksal gereksinimler için kullanabilir. YURTLARFIYATLAR, bu bilgileri, kendi personeli ve/veya üçüncü partilerle paylaşabilir. YURTLARFIYATLAR, Kullanıcı’nın Site kullanımı çözümlemesinde ve desteğinde kullanabileceği bu bilgiler, Kullanıcı izni olmadan YURTLARFIYATLAR tarafından işbu Sözleşme’de ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen kullanım alanları haricinde üçüncü partilerle paylaşılmayacak ve/veya üçüncü partilere satılmayacaktır.

Kullanıcı Telefon Numarası Kullanıcı, sistemde kendi adına tanımlayacağı telefon numarası ve şahsi bilgileri (adı-soyadı, e-posta adresi vb.) ile kendi hesabını oluşturabilir. Tüm bu Kullanıcı bilgileri, YURTLARFIYATLAR’ın Kullanıcı ve işletme arasında daha güvenilir ve daha hızlı bir iletişim kurması açısından gereklidir. Kullanıcı, kişisel bilgilerini YURTLARFIYATLAR ile paylaşmadan Site’ye üye olamaz ve rezervasyon yapamaz. Kullanıcı’ya telefon numarası aracılığıyla, rezervasyon ile ilgili bir sorun olduğu durumlarda hızlı iletişim kurmak adına, YURTLARFIYATLAR ve/veya rezervasyon yaptığı işletme tarafından ulaşılabilir. Bununla birlikte YURTLARFIYATLAR, Kullanıcı’ya telefon numarası ve/veya e-posta adresi aracılığıyla fırsatlardaki promosyonlarla ilgili bilgi vermek ve/veya mekân ve/veya fırsatlar hakkında bilgilendirmek amacıyla ulaşabilir.

Kullanıcı Rezervasyon Bilgileri YURTLARFIYATLAR, Kullanıcı rezervasyonları ile ilgili olarak; Kullanıcı’nın Site üzerinden yapmış olduğu tüm rezervasyonlara ait rezervasyon detay bilgileri, tercih edilen fırsat ürünleri, tercih edilen mekânlar/işletmeler, rezervasyon yapılan saat aralıkları gibi bilgileri toplayabilir. Kullanıcı, Site’ye mobil araçlar ile bağlandığı durumlarda; YURTLARFIYATLAR, ilgili Kullanıcı’ya ait cep telefon numarasını, lokasyonu vb. bilgilerini depolayabilir. YURTLARFIYATLAR, bu bilgileri aynı zamanda akıllı algoritmaları çalıştırmak, Site’nin fonksiyonelliğini geliştirmek, Site kullanım kalitesini arttırmak, Kullanıcı geçmişini kişiselleştirmek, Kullanıcı ile iletişim kurmak, istatistiki gereksinimler ve/veya hukuksal gereksinimler için kullanabilir. YURTLARFIYATLAR, bu bilgileri YURTLARFIYATLAR personeli ve/veya ilgili üçüncü partilerle, Kullanıcı rezervasyonu iletilme aşamalarından herhangi birinde paylaşabileceği gibi Kullanıcı’nın Site kullanımı analizinde ve/veya desteğinde de kullanılabilir.

Kullanıcı Tıklama ve Navigasyon Bilgileri Kullanıcı, Site’de gezerken, gezdiği sayfalara ve tıkladığı link ve/veya bağlantılara ilişkin navigasyon ve tıklama bilgileri; Kullanıcı’nın kimliğini ortaya çıkarmayan bilgiler olup, Kullanıcı’nın incelediği sayfalar, ilgili sayfalarda kaldığı süre, rezervasyon verme süresi gibi bilgilerdir. Bu bilgiler, YURTLARFIYATLAR’ın hizmet kalitesini arttırabilmek, Kullanıcı’ya daha hızlı hizmet sunmak, Kullanıcı geçmişini kişiselleştirmek, Kullanıcı ile iletişim kurmak, istatistiki gereksinimler ve/veya hukuksal gereksinimler için YURTLARFIYATLAR tarafından muhafaza edilecektir. Ayrıca bu bilgiler, üçüncü partilere ait web siteleri üzerinden Kullanıcı’ya uygun fırsat, promosyon ve/veya yönlendirmeler için kullanılmaktadır. YURTLARFIYATLAR, bu bilgileri kendi personeli ve/veya ilgili üçüncü partilerle paylaşabilecek olup; Kullanıcı’nın, Site kullanımı çözümlemesinde ve/veya desteğinde de kullanılabilir.

Kullanıcı Çerez Bilgileri Çerezler, Kullanıcı Site’yi ziyaret ettiğinde Kullanıcı’nın bilgisayarına tercihlerini kaydeden ve sonrasında Kullanıcı’nın tercihlerini ve bilgilerini sisteme hatırlatmayı sağlayan metin dosyaları olarak tanımlanabilir. Çerezler sayesinde; YURTLARFIYATLAR, Kullanıcı’ya önceki rezervasyon tercihlerine uygun yeni fırsat seçeneklerini sunar. Bununla birlikte Kullanıcı, Site’ye giriş yaptığında; Site’nin Kullanıcı’yı tanıyarak Kullanıcı’ya uygun fırsat ürün ve mekân bilgilerinin gösterilmesini ve böylece Kullanıcı’ya mümkün olan kaliteli ve hızlı hizmet sunulmasını sağlar. Çerezler, herhangi bir kişisel ya da özel bilgi içermemekle birlikte, Kullanıcı bilgisayarına zarar vermezler. Kullanıcı’nın, Site üzerinden rezervasyon yapabilmesi için bu çerezlere izin vermesi gerekir. Kullanıcı, dilediği takdirde daha sonra bu çerezleri bilgisayarından silebilecek ve/veya engelleyebilecektir. İlgili çerezlerin Oturum Çerez’i olması durumunda; Kullanıcı’nın, Site’den ayrılması ile birlikte ilgili çerezler otomatik olarak Kullanıcı’nın bilgisayarından silinecektir. Kullanıcı, Site üzerinde reklamları bulunan üçüncü partilerin çerezleri ile karşılaşabilir ancak bunlar YURTLARFIYATLAR’ın kontrolünde olmamakla birlikte YURTLARFIYATLAR bu çerezler ile ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez. YURTLARFIYATLAR, kendi inisiyatifine bağlı olarak, zaman zaman işbu Sözleşme’de değişiklik yapabilir, tadil edebilir ve/veya güncelleyebilir. Sözleşme ile ilgili son güncelleme tarihi, Sözleşme’nin ilk sayfasında yer alacaktır. Kullanıcı, şartları kontrol etmekle yükümlüdür. Kullanıcı, Site’yi kullanmakla söz konusu değişiklik veya güncellemeleri kabul ettiğini ve değişikliklere bağlı olduğunu bildirir ve değişiklerden doğacak sorunlarla alakalı hiçbir şekilde YURTLARFIYATLAR’ı sorumlu tutamaz. İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından okunarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

yurtlarfiyatlar.com olarak, “Veri Sorumlusu” sıfatımızla, kişisel verilerinizin güvenliğine ve hukuka uygun şekilde işlenmesine azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, kullanıcılarımızın, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin ve diğer verisini işlediğimiz üçüncü kişilerin verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’ na uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Kişisel verilerin korunması, anayasal bir hak olup, Kuruluşumuzun öncelikleri kapsamında yer almaktadır. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

I. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının Amacı

Bugüne kadar yurtlarfiyatlar.com olarak verdiğimiz hizmetlerin hassasiyeti gereğince sitemize başvuran şahıslardan gelen veriler gizli tutulmuş ve konaklama hizmeti veren işletmeler dışında hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması temel politikamızdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de yurtlarfiyatlar.com, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bu ilke doğrultusunda hizmet vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da yurtlarfiyatlar.com olarak taahhüt etmekteyiz. Kişisel verilerinizi, web sitesi ve/veya mobil uygulamalar üzerinden üye olanın kimlik bilgilerini teyit etmek; iletişim için gerekli bilgileri kaydetmek; bilgilerinizi konaklama hizmeti veren müşterilerimize iletmek, kullanıcılarımızla iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek; kullanıcılarımızın memnuniyetini artırmak, kullanıcılarımızı tanıyabilmek, amacımızla ilintili çeşitli reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek; çözüm ortaklarımız tarafından kullanıcılarımıza öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili kullanıcılarımızı ve müşterilerimizi bilgilendirebilmek.

II. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının Kapsamı ve Değiştirilmesi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Sizlerden rızanızla elde edilmiş veriler, sunacağımız hizmetten faydalanmanız, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. yurtlarfiyatlar.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, hizmet verdiğimiz şahıslardan, çalışanlarımızdan ve bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerden elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. yurtlarfiyatlar.com, politikamızı ve yönetmeliğimizi kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile değiştirme hakkına sahiptir.

III. Kişisel Verilerin İşlenmesi İle İlgili Temel Kurallar

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: yurtlarfiyatlar.com, topladığı verilerin hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir.

Doğru ve gerektiğinde güncel olma: yurtlarfiyatlar.com, kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir.

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: yurtlarfiyatlar.com, ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: yurtlarfiyatlar.com, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: yurtlarfiyatlar.com, sözleşmelerden kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, asgari ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Bunları Kişisel Verileri Silme Yönergesi’ne göre siler veya yok eder.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi her zaman veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili; • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verilerin silinmesi

Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

Doğruluk ve Veri Güncelliği

yurtlarfiyatlar.com bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyan ettiği şekilde işlenir. yurtlarfiyatlar.com, kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi yurtlarfiyatlar.com tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır.

Gizlilik ve Veri Güvenliği

Kişisel veriler gizlidir ve yurtlarfiyatlar.com da bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. yurtlarfiyatlar.com tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve kullanıcılarımız ve müşterilerimizin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.

IV. Veri İşleme Amaçları

yurtlarfiyatlar.com’un kişisel verileri toplaması ve işlemesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir.

V. Müşteri, Muhtemel Müşteri ve İş ve Çözüm Ortakları Verisi

Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi:

Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir.

İş ve Çözüm Ortakları Verileri:

yurtlarfiyatlar.com, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflar mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.

Reklam amaçlı veri işleme

E-Ticaretin Düzenlenmesi Hk. Kanun’un ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hk. Yönetmeliğe uygun olarak ancak önceden onay alınan kişilere reklam amaçlı elektronik ileti gönderilebilir. Reklamın gönderileceği kişinin onayının açık bir şekilde mevcudiyeti şarttır. Buna karşın hizmetin sağlanabilmesi, süresi biten üyelikleri hatırlatmak amacıyla müşterilerimize ulaşılabilmektedir.

Yine aynı mevzuat uyarınca belirlenen “onay”ın detaylarına da yurtlarfiyatlar.com riayet etmektedir. Alınacak onay, şirketimizin ürün ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği tüm ticari elektronik iletileri kapsamaktadır. Bu onay, yazılı olarak fiziki ortamda veya her türlü elektronik iletişim aracıyla alınabilir. Önemli olan, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresinin bulunmasıdır. Şirketin hukuki yükümlülüğü veya kanunda açıkça öngörülmesi sebebiyle yapılan veri işlemleri: Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır.

Şirketin veri işlemesi

Şirketin sunduğu hizmet ve meşru amaçları doğrultusunda kişisel veriler işlenebilir. Ancak veriler hiçbir şekilde hukuka aykırı hizmetler için kullanılamaz.

Otomatik sistemlerle işlenen veriler

Otomatik sistemler aracılığı ile işlenen veriler konusunda yurtlarfiyatlar.com, Kanuna uygun davranır. Kişilerin açık rızası olmaksızın bu verilerden elde edilen bilgiler kişi aleyhine kullanılamaz. Ancak yurtlarfiyatlar.com, kendi sistemindeki verileri kullanarak işlem yapacağı kişilerle ilgili kararlar alabilir.

Kullanıcı bilgileri ve internet

yurtlarfiyatlar.com’a ait web siteleri ve diğer sistemlerde veya uygulamalarda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması durumunda ilgili kişiler gizlilik bildirimi ile ve gerekirse çerezler hakkında bilgilendirilir. Kişiler, web sayfalarındaki uygulamalarımız konusunda bilgilendirilir. Kişisel veriler, hukuka uygun olarak işlenecektir.

Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi

Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.