A.O.Çiftliği(Aoç)'daki Ufuk Üniversitesi İncek Kampüsü'ne Yakın Yurtlar

A.O.Çiftliği(Aoç)'daki 0-1 özel yurt listelendi. (0,03 saniye)