İstanbul'daki En Pahalı Galatasaray Üniversitesi Öğrenci Yur.